Munkatársak, csoportok

Zsóri Mónika

a Gyökössy Endre Református Óvoda vezetője.

 

Óvodapedagógusi, fejlesztőpedagógusi és közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezem. Célom a szakmai munka fejlesztése, valamint a nevelési gyakorlat pozitív tendenciáinak megőrzése. Református óvodánk programja, szellemisége, hagyományai közel állnak hozzám, magam is azonos értékrendet képviselek. Magánéletemben is elsődleges a hit, az emberek tisztelete és szeretete, de fontos számomra a természet közelsége, a környezetvédelem, az egészség megőrzése is. A Gyökössy Óvodában olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik munkájukat, és szakmai hozzáértésük biztosítéka a színvonalas nevelőmunkának.

 

Schön Krisztina

óvodapedagógus

 

„Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok."

2. Timóteus 1.3.

Óvodapedagógus és közoktatásvezetői diplomával, illetve szakvizsgával rendelkezem. Célom és feladatom Jézus Krisztus szolgálata, amit tőlem telhetően igyekszem teljes odaadással végezni a munkahelyemen és a Budai Református Gyülekezetben is. Kiemelkedően fontosnak tartom gyermekeink zenei nevelését, fejlesztését egyházi-, és világi zene területén egyaránt.

Két csodálatos gyermek édesanyja vagyok.

Kedves idézetem:

„Mindenik embernek a lelkében dal van...”

Babits Mihály