Bemutatkozás

Óvodánk egymást ismerő, hasonló gondolkodású keresztyén családok kezdeményezésére és anyagi segítségével alakult meg 1999. szeptemberében.

A fenntartói tisztet a Duna- melléki Református Egyházkerület vállalta. Helyet a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola biztosított az új intézmény számára. Az indulástól kezdve egy 30 gyermekből álló, vegyes korosztályú csoporttal működünk.  A gyermekeket 3 óvónő és 2 dajka látja el 2 részfoglalkozású technikai dolgozó segítségével.
Mindannyiunk (szülők és pedagógusok) alapvető célja azóta is, hogy felnövekvő óvodásaink a krisztusi szeretetet megtapasztalva, nemzetünk hiteles életet élő, érzelmileg kiegyensúlyozott tagjaivá váljanak.
Az óvodánkban megtapasztalható lelkület és légkör mai rohanó és zűrzavaros világunkban nagy érték, éltető hatása van a gyermekek és az érintett családok életére egyaránt.

Szülői gondolatok:
- „Ez egy „melegházi” időszak, amit természetszerűen követ majd egy „kiültetés” az életbe, ahol a „palánták” ki lesznek téve mindenféle környezeti hatásnak, de addigra már ellenállóbbak lesznek, mert itt az életre nevelik Őket ” -
- „Jómagam óvónőt kerestem a gyermekemnek, ezért több óvodaudvarba is behallgatóztam. Nem kerestem tovább.” -
 A nevelői közösség minden tagja őszinte szeretettel és elfogadással fordul nemcsak a gyermekek, hanem a szülők felé is. Minden megvalósult tervet és eredményt evangéliumi csodaként élünk meg. Hálánk és örömünk folyamatos. Ezt a jó légkört veheti észre, aki belép az óvodába. A szülők és nevelők ugyanazt tartják fontosnak: növekedést a szeretetben, ami egyedül is biztosíthatja a gyermek testi-lelki-intellektuális- és személyiségének harmonikus fejlődését.
Áldás és öröm, hogy az ide érkező gyermekek zöme nem itt hallja először az evangéliumot. Ez érthető is, hiszen a család és az óvoda ugyanazt a keresztyén értékrendet tartja fontosnak. A családok sajátos szeretetközösségben élnek, számon tartják egymás gondjait, segítik egymást és gyakran az óvodán kívül is találkoznak A családok erejét növeli, hogy az egymás után érkező testvérek ittléte miatt egy-egy család hosszú éveken keresztül tevékeny résztvevője és formálója az óvodai életnek.
Óvodánkban a fő hangsúly a lelki-közösségi értékek fejlesztésére helyeződik. Ez vegyes korcsoportban a legéletszerűbb. A nagyobbak természetesnek veszik, hogy odafigyelnek a kisebbekre, segítik és bátorítják őket, egyben pedig példát is mutatnak számukra.

 

Evangéliumi nevelésünk az egész napunkat természetesen hatja át. Igyekszünk párhuzamot állítani a bibliai történetek alapigazságai és a gyerekek cselekedetei között hogy az értelmükön és akaratukon túl főleg az érzelmeikre hassunk. A töretlen és szeretetteljes óvodai légkör kialakításához az óvodai nevelési módszerek is hozzásegítenek:
- a gyermek megismerése azért, hogy személyre szóló szeretetet és fejlesztést adhassunk neki,
- a gyermek pozitív megerősítése, elfogadása, dicsérete,
- a játék, mint alapvető gyermeki tevékenység tiszteletben tartása, és felhasználása a mindennapi tevékenységek során,
- a gyermeki munka természetessége és értéke,
- a kicsik és nagyok közötti sajátos kapcsolat erősítése,
- a manuális alkotókedv fejlesztése.

 

A reggel folyamán külön időt szánunk egy kis elcsendesedésre. Ezeket a csendes perceket lelki beszélgetések, óvónői és gyermeki imádságok, evangéliumi énekek, versek és apró történetek töltik ki. Hetente egyszer felnőtt csendes perceket is tartunk, szülői értekezleteinket pedig áhítattal kezdjük.
Minden hó első szombatján családos kirándulást szervezünk, ahol a családoknak lehetőségük van a kapcsolattartásra és egymás jobb megismerésére.


December első szombatján közösen emlékezünk névadónkra, Ünnepi istentiszteletet tartunk és adventi kézműves foglalkozást, szeretetvendégséget szervezünk családjaink számára. Év végén a Torockó téri Református Templom fogad bennünket hálaadó istentiszteletre, majd óvodai program keretében búcsúztatjuk el iskolába induló nagycsoportosainkat